top of page
Yukarıdan Ağaçlar

COplan

Bir Planımız Var

COplan olarak sürdürülebilir bir dünya yaşamını kurguluyoruz.

Tarımsal sürdürülebilirlik, atık yönetimleri ve ileri dönüşüm metotları üzerine çalışıyoruz.

Her eylemimizde şeffaflığı vurguluyor, kendimize zor hedefler belirliyor ve kayda değer bir şeyler ortaya koymak için net bir strateji izlemeye çalışıyoruz.

Sürekli büyüyoruz ve büyürken de toplumdaki değişimlere ayak uyduruyoruz.

Sizi de nasıl etki yaratabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmeye davet ediyoruz.

Sürdürülebilir Tarım

Endüstriyel tarım, Türkiye'nin kırsal alanlarını tamamen değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kimyasal gübrelerin ve kullanımın yaygınlaşması, monokültür ekin dikimi, yoğun makine ve fosil yakıt kullanımı, mahsul verimini önemli ölçüde artırdı, gıdaya ulaşımı arttırdı ve açlığı azalttı, ekonomiyi harekete geçirdi. Ancak tüm bu sistematik yükselişin ağır bir bedeli oldu. Endüstriyel tarım biyoçeşitliliğe büyük zarar verdi, topraklarımızı, denizlerimizi ve tatlı su kaynaklarımızı kirletti, topraklarımızı besin maddelerini tüketmesine ve organik madde açısından fakirleşmesine  sebep oldu. Bazı çiftlikler devasa boyutlarda büyürken, yüzbinlerce küçük çiftçi finansal olarak ayakta kalamadığı için sektörü terk etmek zorunda kaldı.

Endüstriyel tarım ayrıca gezegenimizin ısınmasında önemli bir rol oynadı ve her geçen gün bu etkisi artıyor. Günümüzde toplam sera gazı salınımlarının %14'ü tarımsal kaynaklı salınımlardan meydana gelmektedir. Her geçen yıl artan tarımsal girdi miktarları eş değer miktarda tarımsal ürün artışı getirmemeye başladı. Üstelik hem Türkiye'de hem de dünyada gıda üretimi artık bir avuç süpermarket perakendecisi ve gıda işleme şirketi tarafından kontrol ediliyor. Bir toplum olarak, gıdalarımızın üretilme, paketlenme ve nakledilme biçiminden çok koptuk. Çoğumuz süpermarketlerin sunduğu 'seçim', 'kolaylık' ve 'iyi fiyat'tan memnuniyet duyuyoruz.

Ya da memnuniyet duyuyorduk!

Ancak değişim ve yenilenme için hala zamanımız var. Toprak işleme ve kimyasal gübre kullanımını azaltma, monokültür ekimlerden vazgeçmenin tam zamanı.

Agroekoloji, doğaya karşı değil, uyum içinde çalışan 'rejeneratif' tarım tekniklerini içeren bir çiftçilik yaklaşımıdır. Agroekoloji, gıda sistemlerinin ekolojik açıdan duyarlı, ekonomik açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan adil olacak şekilde dengelenmesini amaçlar. Sosyal adaleti teşvik eder, kültürel kimlikleri besler ve kırsal yaşamı güçlendirir.

Bu kültürü tekrardan yaşama döndürmek, kimyasal gübre kullanımını azaltmak ve yerine kompost gübre kullanmak, toprak işlemeyi azaltarak var olan tarımsal kaynaklı sera gazı salınımlarımızı da azaltmaya başlayabiliriz.

Agroekoloji

Agroekoloji

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page