top of page

KÜRESEL ISINMAYI 1.5°C İLE SINIRLAMAK

      Bilim insanları küresel ısınmanın yıkıcı etkisinin engellenebilmesi için 1.5°C lik artış limitinin korunması gerektiğini öngörüyor. Bu noktada  climateclock.world küresel ölçekte alınması gerekilen önlemleri sıralıyor ve geriye kalan zamanımız için bizlere dijital bir geri sayım aracı sunuyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve %100 yenilenebilir bir gelecek inşa etmek için bu çağrıya kulak vermeliyiz. 

      COplan olarak tüm çalışmalarımızı yaşanabilir bir gelecek elde edebilmek üzerine kurguluyoruz.

Tutma Tesisi

Tarımsal Sera Gazı Salınımlarını
Azaltmak

      Küresel sera gazı salınımlarının %22'si tarım, ormancılık ve toprak işleme

yöntemleri nedeniyle açığa çıkmaktadır. Bu noktada en büyük sera gazı salınımları

N2O (Nitröz) ve CH4 (Metan) kaynaklı oluşmaktadır. Kimyasal gübre üretimi

ve kullanımı sürecinde açığa çıkan bu gazlar ağır bir çevresel kirliliğe sebep

olmaktadır. Ormansızlaştırma, monokültür ekimleri, toprak işleme gibi

uygulamalar sera gazı salınımlarının yanında orman arazilerinin ve

toprağın tuttuğu karbon miktarının da azalmasına neden olmaktadır. 

      COplan olarak atık ekosisteminde yaptığımız çalışmalar ile atık

maddelerden zengin içerikli gübre üretimleri planlanmaktadır.

Geliştirilecek yöntemlerle hem çevresel kirliliklerin azaltılması

hedeflenmekte hem de kimyasal gübre üretimi ve kullanımından

kaynaklı sera gazları salınımlarının azaltılması hedeflenmektedir.

bottom of page