top of page
Yukarıdan Ağaçlar

COplan

Plan For CO2

As COplan, we are building a sustainable world life.

We work on agricultural sustainability, waste management and upcycling methods.

We emphasize transparency in our every action, set ourselves tough goals, and try to follow a clear strategy to deliver something worthwhile.

We are constantly growing and as we grow, we keep up with the changes in society.

We invite you to learn more about how you can make an impact, too.

Sürdürülebilir Tarım

Endüstriyel tarım, Türkiye'nin kırsal alanlarını tamamen değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kimyasal gübrelerin ve kullanımın yaygınlaşması, monokültür ekin dikimi, yoğun makine ve fosil yakıt kullanımı, mahsul verimini önemli ölçüde artırdı, gıdaya ulaşımı arttırdı ve açlığı azalttı, ekonomiyi harekete geçirdi. Ancak tüm bu sistematik yükselişin ağır bir bedeli oldu. Endüstriyel tarım biyoçeşitliliğe büyük zarar verdi, topraklarımızı, denizlerimizi ve tatlı su kaynaklarımızı kirletti, topraklarımızı besin maddelerini tüketmesine ve organik madde açısından fakirleşmesine  sebep oldu. Bazı çiftlikler devasa boyutlarda büyürken, yüzbinlerce küçük çiftçi finansal olarak ayakta kalamadığı için sektörü terk etmek zorunda kaldı.

Endüstriyel tarım ayrıca gezegenimizin ısınmasında önemli bir rol oynadı ve her geçen gün bu etkisi artıyor. Günümüzde toplam sera gazı salınımlarının %14'ü tarımsal kaynaklı salınımlardan meydana gelmektedir. Her geçen yıl artan tarımsal girdi miktarları eş değer miktarda tarımsal ürün artışı getirmemeye başladı. Üstelik hem Türkiye'de hem de dünyada gıda üretimi artık bir avuç süpermarket perakendecisi ve gıda işleme şirketi tarafından kontrol ediliyor. Bir toplum olarak, gıdalarımızın üretilme, paketlenme ve nakledilme biçiminden çok koptuk. Çoğumuz süpermarketlerin sunduğu 'seçim', 'kolaylık' ve 'iyi fiyat'tan memnuniyet duyuyoruz.

Ya da memnuniyet duyuyorduk!

Ancak değişim ve yenilenme için hala zamanımız var. Toprak işleme ve kimyasal gübre kullanımını azaltma, monokültür ekimlerden vazgeçmenin tam zamanı.

Agroekoloji, doğaya karşı değil, uyum içinde çalışan 'rejeneratif' tarım tekniklerini içeren bir çiftçilik yaklaşımıdır. Agroekoloji, gıda sistemlerinin ekolojik açıdan duyarlı, ekonomik açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan adil olacak şekilde dengelenmesini amaçlar. Sosyal adaleti teşvik eder, kültürel kimlikleri besler ve kırsal yaşamı güçlendirir.

Bu kültürü tekrardan yaşama döndürmek, kimyasal gübre kullanımını azaltmak ve yerine kompost gübre kullanmak, toprak işlemeyi azaltarak var olan tarımsal kaynaklı sera gazı salınımlarımızı da azaltmaya başlayabiliriz.

Agroekoloji

Agroekoloji

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page